FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
29 887 104 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
27 708 924 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
93 %
VÝDAJE ROZPOČET
31 141 214 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
25 853 799 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
83 %
SALDO ROZPOČET
-1 254 110 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 855 125 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU