FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
40 278 938 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
39 655 232 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
98 %
VÝDAJE ROZPOČET
41 160 748 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
38 003 858 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
92 %
SALDO ROZPOČET
-881 810 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 651 373 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU