FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
39 702 938 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
37 284 055 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
40 584 748 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
36 073 233 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
89 %
SALDO ROZPOČET
-881 810 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 210 822 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU